<
احداث کشتارگاه صنعتی دام- کشتارگاه گوسفند

کشتارگاه گوسفند

:سالن کشتار گوسفندی

در يك مجتمع كشتارگاهي در صورت وجود خط كشتار گاو ، بسته به نياز مجتمع بايد خط كشتار گوسفندي نيز در كنار اين خط باشد، بطوريكه نمي‌توان و يا نبايد از خط كشتار گاوي به دو منظور استفاده نمود. هر دو خط مي‌تواند كنار يكديگر انجام وظيفه نمايند و اين دو خط توسط راهروهاي ارتباطي با يكديگر مرتبط شوند . در اين خط اقدامات ذيل صورت مي پذيرد

هدايت دام به قفس شوك و بيهوشي آن قلاب زدن به پا و انتقال به ريل خونگيري رگ زني و ذبح انتقال گوسفند به ريل پوست كني پوست كني انتقال به ريل نهايي انتقال اجزاء جدا شده به شوتها جدا سازي كله خارج سازي شكمبه خارج سازي ارگانهاي قرمز شستشو توزين و بر چسب زدن شستشوي نهايي نتقال به سردخانهایستگاه های کاری خط کشتار گوسفندی

: هدايت دام از آغل انتظار

گوسفند پس از آنكه 24 ساعت در آغل انتظار قرار گرفت توسط رمپ به سالن كشتار هدايت مي‌شود. بر خلاف دام بزرگ (گاو ) گوسفند را مي‌توان به راحتي به سمت سالن كشتار هدايت نمود ولي با اين وجود براي هدايت دامها وجود يك كارگر الزامي است

: حمل توسط نقالـــــه

در انتهاي مسير رامپ و در مدخل سالن كشتار در صورتيكه دام ذبح دامها ي ديگر را مشاهده كند از ورود به سالن امتناع مي ورزد و به عقب بر مي گردد واز طرفي از نقطه نظر اصول انساني نيز اين وضيعت براي گوسفند در حال ذبح مناسب نمي‌باشد ودر دام باعث تنش خواهد شد كه منجر به پائين آمدن كيفيت گوشت آن نيز مي‌شود . براي جلوگيري از اين حالت در انتهاي مسير رمپ يك نقاله قرار مي دهند كه گوسفند را بصورت اتوماتيك به داخل سالن مي كشد

: قرار گرفتن دام به روي ميز ذبح

به دو صورت مي‌توان دام را ذبح كرد. يكي از روشها به اين صورت است كه بعد از بي هوشي ، دام بر روي ميز قرار مي گيرد و اپراتور بروي ميز دام را ذبح مي كند ولي در روش دوم از اين ميز فقط براي قرار دادن دام بي حس به ريل ذبح و خونگيري استفاده مي‌شود. به دليل آنكه روش ذبح ما "ويژه" مي‌باشد و بايد دام را باشرايط خاص ذبح نمود لذا براي اپراتور بسيار راحت خواهد بود كه دام را بر روي ميز قرار داده و ذبح كند و سپس به قلاب حمل به ريل خونگيري منتقل مي كند

: ذبح

دام بي هوش پس از قرار گرفتن بروي ميز ذبح توسط اپراتور به سمت قبله قرار داده مي‌شود . اپراتور دست آزاد خود را ( چپ ) به زير چانه دام گذارده و با عقب كشيدن چانه چاقوي خود را عمود بر ستون فقرات دام روي گلو و بالاي برآمدگي آن قرار داده و با گفتن كلمه بسم ا... با كشيدن به عقب و بالا (همزمان ) اقدام به قطع چهار رگ گردن و گلوي دام مي نمايد

: انتقال به ريل خونگيري

گوسفند را نبايد بلافاصله پس از ذبح پوست كني نمود كه اين عمل از نظر شرعي و انساني درست نمي‌باشد، بلكه بايد به لاشه زمان كافي داد تا اولاً خون بصورت كامل از بدن خارج شود و ثانياً جان حيوان كاملاً از بدنش خارج شود و كاملاً بي حس شود بطوريكه در هنگام پوست كني به هيچ وجه دچار درد نگردد و حسي نداشته باشد. از اين رو پس از ذبح گوسفند به ريل خونگيري ارسال مي‌شود نحوه عمل به اين صورت مي‌باشد كه اپراتور با يك دست يكي از پاهاي عقب لاشه را گرفته و با دست ديگر قلاب مخصوص را نگه مي داردكه پس از آن پاي عقب را به داخل حفره قلاب گير دهد.

: باد كردن زير پوست

باد كردن زير پوست باعث مي‌شود كه عمليات پوست كني لاشه با راحتي بيشتري انجام شود

: پوست كني زير دنبه در قسمت پاي درگير

بعد از باد كردن ، نوبت به وپوست كني از زير دنبه مي رسد در حالت عمودي دنبه به گونه اي قرار مي گيرد كه زير دنبه رو به بالا مي ماند و در اين حالت كارگر با تسلط قادر به پوست كني زير دنبه مي‌باشد

: افقي كردن لاشه

براي آنكه بتوان دستها ، گردن و سينه لاشه را از پوست عاري نمود نياز است كه لاشه را به حالت افقي گه داشت

: پوست كني توسط دستگاه پوست كن ت

در اين نوع پوست كن مانند پوست كن گاوي پوست به دور يك درام پيچيده مي‌شود . اين استوانه حركت دوراني و حركت از بالا به پايين دارد. يكي از مزایای اين روش حذف بستن پاها ( يا دستها ) به نگه دارنده دست است . چون حركت پوست كني از بالا به پايين مي‌باشد در نتيجه لاشه از قلاب در نخواهد آمد

: تخليه شكمبه به سيني حمل شكمبه

پس از قطع كامل شكمبه اپراتور شكمبه را بلند كرده و به داخل سيني حمل شكمبه كه در پشت سرش قرار دارد انتقال مي دهد

: خارج كردن ارگانهاي قرمز از لاشه

در اين مرحله اپراتور با چاقو ي خود اقدام به پاره كردن پرده ديافراگم مي نمايد. همزمان با پاره شدن پرده ديافراگم دست غير مسلح خود را نيز داخل قفسه سينه فرو مي كند و با چنگ خود ارگانهاي قرمز را از طريق جگر سفيد محكم مي گيرد و به طرف بيرون مي كشد نحوة بيرون كشيدن به اين صورت است كه بصورت عمودي به طرف بدن خود نمي كشد بلكه با انحراف به سمت چپ بدن خود مي كشد در اين صورت مي‌تواند ارتباط ارگانها را با دست مسلح خود از ستون فقرات و قفسه سينه جدا نمايد پس از جدا كردن ارگانهاي قرمز آنها را به ميز حمل شكمبه منتقل مي-كند. سيني هاي ميز حمل شكمبه به گونه اي است كه يك سيني بزرگ اختصاص به شكمبه و روده دارد و يك سيني كوچكتر (كوچكتر بودن از نظر طول سيني مي‌باشد چون عرض همگي يكسان است ) نيز اختصاص به ارگانهاي قرمز دارد

: بازرسي لاشه و ديگر اعضاء بدن بطور همزمان

در اين لحظه لاشه كاملاً خالي از ارگان مي‌باشد و تمام اجزاء خوراكي دام نيز بروي لاشه مي باشند . در ابتدا دكتر دامپزشك داخل قفسه سينه را از نظر برونشيت و يا چسبندگي سينه مورد معاينه قرار مي دهد سپس به رنگ چربي ها توجه مي كند ( براي آزمون يرقان ) و با گذارندن دست خود به ناحيه گردن لاشه و با فشار دادن غدد لنفاوي گردن لاشه از سلامت اين غدد اطمينان حاصل مي كند سپس لاشه را مي چرخاند تا از وضيعت ظاهري قسمت بيروني لاشه اطمينان حاصل كند و لاشه تب دار و لاغر نباشد در صورت مشكوك شدن به بيماري خاصي ( مثل هاري ) اقدام به بازرسي كله ، جگر سفيد و قرمز كه در پشت سر او قرار دارند، مي كند در صورتيكه لاشه دچار بيماري خاصي باشد با گذرادن علامت روي لاشه به اپراتور مي فهماند كه اين لاشه بايد در ريل پارك قرارگيرد تا براي معاينه دقيقترآماده شود. پس از آنكه لاشه سالم تشخيص داده شد تمام اجزاء آن قابل استفاده است و عمليات تكميلي بعدي بر روي آن انجام مي‌شود

: آلايش نهايي قسمت بالاي لاشه

چربي هاي اضافي باقي مانده در ناحيه قلوه و بيضه ، باقي مانده پوست روي دنبه و نواحي ران و غدد اضافي در اين ناحيه توسط اپراتور و با چاقو گرفته شده و قسمتهاي جدا شده از لاشه درون گاري مخصوص حمل كه در جلوي او قرار دارد ريخته مي‌شود اين موارد كه اكثرا چربي هستند به اتاق چربي ارسال مي‌شوند

: آلايش نهايي قسمت پايين لاشه

در قسمت پايين لاشه نزديك سر دست و گردن و سينه پوستهاي باقي مانده روي لاشه ،‌غدد اضافي و چربي هاي اندكي به گوشت چسبيده و ظاهر گوشت را از نظر مشتري ناپسند مي نمايد با چاقو و توسط اپراتور گرفته مي‌شود و قسمتهاي جدا شده به گاري مخصوص حمل ريخته مي‌شود اين ضايعات كه عمدتاً از نوع پوست وگوشت هستند به اتاق ضايعات ارسال مي شوند تا به كارخانه تبديل ضايعات فرستاده شوند

: مهر كوبي

مهر كوبي اين مرحله نيز مانند مرحله گاوي مي‌باشد كه در دو طرف لاشه د سه يا چهار قسمت مهر كوبيده مي‌شود كه مجددا يا آورد مي‌شود براي اين مرحله بهتر است كه مهر نواري بر روي لاشه حك شود كه خريدار بتواند در موقع خريد هر قسمت از سلامت لاشه اطمينان داشته باشد و بتواند به راحتي مهر روي لاشه را تشخيص دهد

: توزين

پس از آنكه لاشه مهركوبي شد بسته به سياست كشتارگاه هر لاشه جدا گانه و يا چهار يا هشت لاشه باهم توزين مي‌شود كه پس از توزين نيز لاشه‌ها بصورت هشت تايي و يا چهارتايي روانه سردخانه مي شوند. در اين مرحله شماره لاشه ، وزن و تاريخ ثبت مي‌شود و مي‌توان همين اطلاعات را نيز بروي يك كاغذ ثبت كرد و داخل لاشه زير پرده دیافراگم قرار داد كه در موقع شستشو از لاشه خارج نشود

: شستشو

شستشوي لاشه بصورت اتوماتيك و در داخل كابين شستشو توسط شيرهايي كه در نواحي مختلف كابين نصب شده و شدت جريان آب آنها نيز متناسب با سرعت ريل مي‌باشد عمل تميز كردن نهايي لاشه را انجام مي شود

: انتقال به قلاب مخصوص سردخانه

دراين مرحله اپراتور لاشه ها را از ريل حمل بصورت تك تك خارج مي كند و به قلاب مخصوص حمل به سردخانه كه بصورت چهار ويا هشت شاخه اي ميباشد
مشاور:شرکت احداث صنعت کشتارگاهی / شرکت طیف طرح پارسیان

;