احداث کشتارگاه صنعتی دام

کشتارگاه دام

:مقدمه

با وجود آنكه سرمایه گذاري و هزينه هاي راهبري يك كشتارگاه زياد مي‌باشد ، ولي اين مسئله نياز به احداث كشتارگاه را منتفي نخواهد كرد. در كشور هاي مختلف ، مجتمع‌هاي كشتارگاهي به هر دو صورت خصوصي و دولتي اداره مي‌شوند، در مواردي كه كشتارگاه دولتي مي‌باشد، دولت مالك ساختمانها و تجهيزات مي‌باشد و فقط سرويس دهنده براي موارد ويژه است مانند نظارت بر موارد بهداشتي و نظارت بر بازرسي گوشت و دام، كشتارگاه توسط بخش خصوصي و به صورت پيمانكاري اداره مي‌شود و دولت بر روي كار و عملكرد بخش خصوصي نظارت كامل دارد. در اكثر كشورهاي دنيا، كشتارگاههاي دولتي متعلق به كسي است كه خواستار تهية گوشت براي مردم مي‌باشد و كسي قادر به استفاده از آن امكانات مي‌باشد كه در نهايت هزينة نگهداري دام ، كشتار و سردخانه را بپردازد. در طراحي كشتارگاه در نظر گرفتن مسائل بهداشتي در اولويت قرار دارد براي طراحي مناسب وجود متخصصين صاحب تجربه بسيار ضروري است ضمناً ذكر اين نكته نيز ضروري است كه خريد تجهيزات مدرن و گران قيمت باعث احداث يك كشتارگاه ايده آل نمي‌شود . بلكه باید تجهيزات به گونه اي انتخاب گردد كه بتوان به راحتي تعمير و نگهداري آنها را انجام داد تا بتوان به راهبري يكنواخت دست يافت. خط كشتار بايد بگونه اي ا نتخاب گردد كه بتوان در بالاترين سطح مسا ئل بهداشتي را رعايت نمود . اولين قدم براي طراحي يك كشتارگاه در نظر گرفتن حداكثر ميزان كشتار روزانه مي‌باشد كه بر مبناي اين تعداد كشتار ميزان گوشت و اجزاء قابل خوراك و همچنين ضايعات بدست خواهد آمد. وضعيت منطقه‌اي كه كشتارگاه قرار است در آنجا نصب شود نيز در طراحي سيستم موثر مي‌باشد بطوريكه ممكن است منجر به احداث كشتارگاه در يك يا چند طبقه گردد.ضمناً در راهبري اين سيستم بايد بر روي کارگران استخدامی و برای دراز مدت محاسبات را انجام داد تا بتوان بر روی سود عایدی به راحتي برنامه ريزي نمود

: اطلاعات کلی

EEC/433/64 مطابق قوانین شوراي اروپا به شماره
بین فضاي كثيف و تميز باید يك مرز مشخص كافي وجود داشته باشد. حالت ايده ال اين است كه يك ورودي و خروجي كاملاً جدا برای هر كدام وجود داشته باشد.در صورتيكه در يك كشتارگاه يك درب ورودي براي هر دو كاميون كثيف و تميز وجود داشته باشد بايد دو مسير كاملاً جدا براي تردد اين كاميونها در نظر گرفته شود. جهت باد غالب بايد از واحدهاي توليد گوشت و محصولات غير خوراكي باشد. توصيه مي‌شود كه كارخانه تبديل ضايعات خارج از كشتارگاه احداث شود و مواد غير خوراكي باشد تدابير شديد بهداشتي به كاميون حمل و از كشتارگاه خارج شوند

: موقعیت سایت

محل استقرار مجتمع كشتارگاهي بايد داراي تسهيلات ذيل باشد
الف- داراي آب و برق كافي باشد (حداكثر مصرف آب 10 ليتر در ازاء هر كيلو گوشت بدون استخوان توليدي مي‌باشد)
ب- داراي سيستم جمع¬آوري فاضلاب باشد
پ- مجاور جاده و يا ريل كم ترافيك باشد
ت- در محلي واقع باشد كه به راحتي بتوان كارگر تامين نمود
ث- در محلي واقع باشد كه به راحتي بتوان از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده نمود
ج- به دور از آلودگي¬هاي صنايع ديگراز قبيل دود، بو ، غبار، خاكسترو … باشد
چ- به راحتي بتوان محل تميز و كثيف را از يكديگر جدا نمود و همچنان به آنها دسترسي داشت
ح- به دور از مجتمعهاي مسكوني باشد تا براي آنها ايجاد بو و صدا ننمايد
خ- زمين از نقطه نظر مكانيك خاك مناسب باشد تا احتياج به تقويت خاك نباشد و ضمناً به دور از محل عبور سيل باشد

: زمین

اندازه زمين مجتمع بايد با دقت انتخاب شود تا بتوان به راحتي ترافيك ماشين ها و استقرار ساختمانها را در آن جاي داد. در حال حاضر ماشينهاي مدرن حمل لاشه به فضاي زيادي براي دور زدن احتياج دارند(یك ماشين به طول 8/14 متر به 7/13 متر فضا براي دور زدن احتياج دارد ) از يك مسير نبايد گوشت و دام زنده را حمل كرد بلكه باید از دو مسير كاملا جداگانه آنها را حمل نمود.راه و رود به كشتارگاه بايد حداقل 6 متر پهنا داشته باشد

: ساختمان ها

الف – آغل نگه داري و انتظار دام
ب- سالن كشتار
پ- سالن كشتار اضطراري
ت- سردخانه
ث- اتاق اجزاء ضبطي
ج- اتاق اجزا، معدومي
چ – انبار پوست
ح- اتاق روده و شكمبه
خ- اتاق چربي خوراكي
د- اتاق روده پاك كني
ذ- سالن استخوان گيري و قصابي
ر- محوطه مواد غير خوراكي
ز- محوطه خروج وارسال مواد ( بارگيري )
ژ- رختكن
س- دفتر دامپزشك
ش- لابراتوار
ص- تصفيه فاضلاب
ض- موتورخانه، برق اضطراري، ديگ بخار و تاسيسات جانبي
ط- دفتر مديريت و غیره
مشاور:شرکت احداث صنعت کشتارگاهی / شرکت طیف طرح پارسیان

;